Партньори

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ:
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Министерството на околната среда и водите
АПИ, НКЖИ, ДП Пристанищна Инфраструктура

АКАДЕМИЧНИ ПАРТНЬОРИ:
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Висше строително училище „Любен Каравелов“
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

БРАНШОВИ ПАРТНЬОРИ:
КСБ| ББК “ПЪТИЩА”| СБФТИ |СПИК | БААИК | ББАПБ| БАКФЖС | БМГК | БАВ |КАБ | КИИП | САБ|

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Браншови партньори:

Партньор в печатните услуги: