Програма

XIII ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ 2018 – КОХЕЗИЯ И СВЪРЗАНОСТ“
27 февруари, Sofia Event Center
http://infrastructure-bg.com/bg/
 
 
8.30 – 9.00 ч.  Регистрация
 
9.00 – 9.15 ч.  Официално откриване
Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството (поканен)
 
9.15 – 13.15 ч. Част първа – ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
Стратегии, планове и очаквания. Приоритети 2018-2020 г. Западни Балкани.
 
9.15 – 10.15 ч. Панел 1. Европейска перспектива за Западните Балкани. Кохезия и свързаност – предпоставка за развитие на региона
- Бъдещата Многогодишна финансова рамка 2020+. 
- Политиката на сближаване и реформата в кохезионните инструменти. 
- Позиция и роля на страните от региона за планирането и изграждането на коридор 8.
 
Участници:
Горан Сугарески, Министър на транспорта и комуникациите, Бивша югославска република Македония
Дамян Гикнури, Министър на инфраструктурата и енергетиката, Република Албания 
Велик Занчев, Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Република България
Зоран Китанов, директор на Публично предприятие за държавни пътища, Бивша  югославска република Македония
Ирфан Асани, директор на „Македонски железници – Инфраструктура“
Проф. Маурицио Тира, експерт в Министерството на транспорта на Италия, Ректор на университета в гр. Бреша, Италия
Модератор: Проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов, председател на УС на „Сдружение Български Форум за Транспортна Инфраструктура“
 
 
10.15 – 10.40 ч. Панел 2. Академичен анализ на кохезионната политика и ползите за региона от реализиране на коридор 8
 
Участници:
Проф. д-р инж. Андрей Лепавцов, експерт в министерството на външните работи на Бивша югославска република Македония, Факултет по строителство в Скопие, Бивш посланик в Брюксел, Бивша югославска република Македония
Проф. д-р Горан Мийоски, председател на македонската асоциация на пътните инженери, Факултет по строителство на Университет „Св. Кирил и Методий“ в Скопие, Бивша югославска република Македония
Модератор: Инж. Иван Кацаров, член на „Сдружение Български форум за транспортна инфраструктура“
 
10.40 – 11.00 Кафе пауза
 
11.00  – 12.15 ч. Панел 3. Транспорт и транспортна инфраструктура България 2014 – 2020 г.: Пътища 
- Транспортни проекти 2014 – 2020 г. 
- Стратегически пътни проекти –  2018 – 2020 г. 
- Българският тол - модел и технологии.
- Интелигентни транспортни решения.
 
Участници:
Аурелио Сесилио, представител на ГД "Регионална и градска политика" в ЕК, н-к отдел "България, Хърватия, Словения"
Галина Василева, директор на дирекция "Координация на програми и проекти",  МТИТС
Дончо Атанасов, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“
Михаел Вебер, изпълнителен директор „Капш телематик технолоджис България“
Евгения Караджова, управител на „Есри България“
Модератор: инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българска Браншова Камара „Пътища“ 
 
12.20 – 13.15 ч. Панел 4. Транспорт и транспортна инфраструктура България 2014 – 2020 г.: Железници
- Напредък и актуално състояние на железопътните проекти 2018 – 2020 г. 
- Предизвикателството да се изграждат 12 км метро и 12 метростанции. 
- Метродепо "Земляне"
- Развитието на железопътната инфраструктура- по-добра свързаност на региона 
 
Участници:
инж. Нисим Примо, р-л отдел „Мониторинг”, Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти”, НКЖИ
Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен” АД
Светослав Пехливанов, ръководител проект Метродепо "Земляне", „Геострой“ АД
Винсент Ван Хутен, изпълнителен директор за Източна Европа, Русия, ОНД, DB Engineering & Consulting
Модератор: инж. Севдалин Вълнаров, председател на УС на „Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство“
 
13.15 – 14.15 ч.  Обяд
 
14.15 – 16:00  Част втора – ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
14:15 – 14.30 ч. 
Нено Димов, Министър на околната среда и водите - Промените в климата и оползотворяването на ресурсите. 
 
14.30 – 16.00 Панел 5. Опазване на околната среда - управление на водите и отпадъците, чистота на въздуха. Предизвикателства пред България
- Приоритети и управление на води и отпадъци. Проекти 2018-2020 г. Реформата във водния сектор.
- Механизми и инструменти за финансиране на ВиК сектора. 
- Отпадъците като ресурс.
- Язовирите.
- Представяне на актуални проекти, иновативни технологии, продукти и добри практики за ефективно управление и подобряване качеството на водата и околната среда. 
 
Участници:
Светлана Иванова, държавен експерт отдел планиране и програмиране на ОПОС
Иванка Виденова, директор дирекция ВиК, МРРБ 
Инж. Добромир Симидчиев, председател на съвета на директорите на фонд ФЛАГ
Станислав Станев - регионален директор „Технически дейности и ефективност“ Веолия за България и Директор „Експлоатация и поддръжка” в „Софийска вода”
Модератор: Иван Иванов, председател на УС, Българска асоциация по водите
 
 
 
 

 

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Браншови партньори:

Партньор в печатните услуги: